V případě dotazů, zájmu o členství nebo nezávazné navštívení našich přednášek, které se konají v Praze, nás kontaktujte:

info@univerzalia.cz
Vede členy ke studiu ezoterních nauk všech kultur a civilizací.
Ke vzdělávání členů slouží přednášková činnost.
Vede členy k praktickému použití nabytých vědomostí.
Usiluje o zakládání pracovních skupin a sekcí, neboť v jejich práci spočívá jádro celé její činnosti. Každému je tak dána možnost porovnání svých názorů a postojů s lidmi podobného nebo i rozdílného smýšlení. Skupinová práce přináší možnost urychlení vývoje každého jedince.
Snaží se chápat hermetizmus ve své živoucí přítomnosti a jeho zákonitosti nepřijímat pouze jako neměnné dogma, neboť skutečně univerzální zákony jsou zákony proměn.
Snaží se reagovat na aktuální požadavky doby a na jejich pochopení a uplatnění na poli hermetických věd.
Vede členy ke studiu všech hermetických nauk, neboť ty se doplňují a jedna ozřejmuje a vysvětluje zákonitosti druhé.
UNIVERZALIA
společnost českých hermetiků
Univerzalia je dobrovolnou organizací, sdružující zájemce o hermetizmus a ezoterické vědy všech kultur a civilizací. Šíří svých zájmů navazuje na rozsáhlou činnost předválečné společnosti UNIVERSALIA, která byla ve své době i v evropském kontextu výjimečná úsilím o co nejhlubší poznání zdroje veškerého ezoterizmu a sdružovala badatele zvučných jmen, jakými byli Pierre de Lasenic (Petr Kohout), Dr. Jan Kefer, František Kabelák, Oldřich Eliáš a další. Více informací lze nalézt například v knize: Nakonečný - Novodobý Český hermetismus (1995, nakl. Vodnář). Dne 28.2.1998 byl na řádné členské schůzi společnosti změněn její název z Universalia na Univerzalia a byl přijat nový znak. V té době ukončila Univerzalia vydávání revue Logos a přenechala její vydávání nakladatelství Trigon.
Univerzalia nepovažuje internet za medium vhodné k šíření duchovních nauk.
Z tohoto důvodu je naše aktivita v tomto směru minimální.
Vstup pro členy:
Univerzalia je nepolitickou organizací, která:
VŠECKO ZKOUMEJTE, DOBRÉHO SE DRŽTE.
(1. list Tesonickým 5,21)